шалгалтын хяналтын хуудас

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛ

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛ. Мэргэжлийн хяналтын байгууллага 2011 оноос хяналт шалгалт хийхдээ хяналтын хуудсыг ашиглаж байна. Хяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын ...

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛ

Хяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоос гадна хэд хэдэн ач холбогдолтой.

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ УДИРДАМЖ | news

Шалгалтын дүнг нэгтгэн тайлагнах. Хяналтын хуудсаар өгсөн үнэлгээ, эрсдлийн түвшинд дүн шинжилгээ, үнэлгээ дүгнэлт өгөхөөс гадна шалгалтын явцад илрүүлсэн зөрчил, дутагдлыг тасаг нэгж ...

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛ

Хэрэглэгчийн хяналтын хуудас Хяналт шалгалтын мэдээлэл Ил тод байдал Үйл ажиллагааны ил тод байдал ... Малын эмийн худалдаалалтыг шалгах хяналтын хуудас /2-р зэрэглэлийн малын эмийн ...

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

2020-3-25 · ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../.. Шаардлага хангасан асуултын тоо: Шаардлага хангаагүй нийт оноо ... ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ № Хууль тогтоомж, дүрэм ...

Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Хяналт шалгалтын объектуудад эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулж, сан бүрдүүлэн, дүн шинжилгээ хийсэн байна. Шалгуур 3. …

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

2019-10-17 · ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ Гүйцэтгэл-ийн № шалгалт 2 Авсан оноо Зохих байгууллагаар хянуулсан ... Хуудас 1 7 ГХТХ-ийн 22-р зүйлийн 7 0 15 13 АМТХ-ийн 401.2, 0 15 14 2009 оны 25 дугаар ...

ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ...

2017-1-4 · Дотоод хяналтын, мэргэжилтэн нь хяналт шалгалтын ажлын явцад аливаа эрсдэлээс хамгаалах, мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө өгч дүн шинжилгээ хийж, авсан арга хэмжээний талаар улиралд нэгээс доошгүй удаа удирдлагын ...

2022 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

2022-6-27 · 2022 ОНЫ ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ АЖИЛЛАЛАА. МХЕГ-ын 01/83 дугаартай удирдамжийн хүрээнд 2022 оны 06 дугаар сарын 22-26-ны өдрүүдэд зохион байгуу. June 27, 2022.

Худалдан авах үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт ...

2019-6-25 · 2016 оны дотоод хяналт, шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Гүйцэтгэх захирлын баталсан удирдамжийн хүрээнд "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай", "Төрийн ...

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

2018-2-7 · Мэргэжлийн хяналтын байгууллага 2011 оноос хяналт шалгалт хийхдээ хяналтын хуудсыг ашиглаж байна. Хяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг ...

АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

2019-10-17 · ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ № Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт Асуултууд Батлагдсан оноо Гүйцэтгэл-ийн шалгалт АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

МХЕГ-аас 174 хяналтын хуудас гаргажээ | News.MN

2015-3-19 · Хяналтын хуудас нь хууль ёсны баримт бичиг бөгөөд хяналтын хуудсанд бизнесийн дагаж мөрдөх ёстой норм, норматив, дүрэм журмын асуумж багтдаг бөгөөд байцаагчийн шалгалтын хүрээг ил тод, нээлттэй болгож өгсөн хамгийн ...

Хяналтын хуудас

Мэргэжлийн хяналтын байгууллага 2011 оноос хяналт шалгалт хийхдээ хяналтын хуудсыг ашиглаж байна. Хяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг ...

Хяналтын хуудас – sbb spection.gov.mn

Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө Хяналтын хуудас Ил тод байдал Үйл ажиллагааны ил тод байдал ... Амьд мал импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах… 230 9.1.2 Мал, амьтны гаралтай түүхий эд ...

АЖИЛЛАГААНААС БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ

2019-10-9 · БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../.. Шаардлага хангасан асуултын тоо: ... ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ № Хуудас 1 8 Удирдлага зохион байгуулалтын ...

МХЕГазар

Мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн импортлох үеийн хяналтын хуудас- 2019. Мал, амьтны зориулалттай тэжээл, нэмэлт тэжээлимпортлох үеийн хяналтын хуудас. Малын эм, био бэлдмэл ...

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар » Хяналтын ...

2018-2-7 · Хяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоос гадна хэд хэдэн ач холбогдолтой. Тухайлбал, хяналтын хуудсаар ...

Related Posts